Aktuálně dle ročního období

LÉTO

Letní ošetření a zazimování včelstev

Jak co nejúčinněji bojovat s varroázou může pomoct brožůrka, kterou v roce 2021 pro Vás připravila OO ČSV Uherské Hradiště >>> Prevence a tlumení včelích nemocí 2021

———————————————————————————————-

Žádná prevence však nemůže být účinná, pokud včelstva hladoví. V letních měsících, kdy většina včelařů odebírá včelstvům med pro vlastní potřebu nebo na prodej, je velmi důležité pohlídat aktuální snůškové poměry a nenechat včely na holičkách. Velmi často se zdá, že by si včelstva v časném létě měly ještě se zásobami poradit, ale není tomu tak. Zásoby ve včelstvu by nikdy neměly klesnout pod 5 kg. Rok od roku se liší a včelař nesmí v tomto období dohled nad svými svěřenci zanedbat. Není důležité kolik cukerních zásob včelař včelstvu dodá, ale je důležité, aby ke konci letních prázdnin včelstva měla tolik zásob, aby bez dalšího doplňování včelařem přečkala dlouhé zimní období – tj. 15 – 18 kg zimní potravy. Taková včelstva lze považovat za zazimovaná.

Podání žádosti o dotaci na zazimovaná včelstva

Termín, kdy již má mít včelař jasno, kolik plnohodnotných včelstev letos zazimoval, je 1. září. Povinností každého chovatele včel je údaje o svých včelstvech a stanovištích aktualizovat v ČMSCH do 15. září. Nejlépe elektronicky (kód hlášení chodí emailem v srpnu), nebo vrácením doplněné písemné hlášenky, kterou ČMSCH každoročně rozesílá, pokud včelař neuvedl v předešlém roce svůj kontaktní email.

Co již není povinností, tak na zazimovaná včelstva může chovatel včel požádat o finanční příspěvek – dotaci 1.D od SZIF + zpřesnění zásad pro rok 2022. Členové ČSV prostřednictvím své základní organizace, nečlenové ČSV u Sekretariátu RV ČSV, z.s., 115 24 Praha 1, Křemencova 8. Žádat přímo SZIF nelze.

Formulář naleznete v časopise Včelařství č. 8 nebo zde:
Požadavek na dotaci 1.D. – Podpora včelařství v roce 2022

Statistický výkaz o včelařství v roce 2022 – odevzdejte společně s Požadavkem na dotaci 1.D

Pokud máte svá včelstva mimo katastrální území Buchlovice, Břestek, Tupesy, Zlechov, Stupava a Staré Hutě, přiložte k požadavku také potvrzení o umístění včelstev od místně příslušné základní organizace ČSV, obsahující sdělení o počtu vašich včelstev na jejím územním obvodě a že jste u ní rovněž nepodali požadavek o dotaci 1.D.

Členové ZO ČSV Buchlovice, odevzdejte své požadavky prostřednictvím důvěrníků ve své obci letos (2022) nově do 10. října !!! A důvěrníci jednotlivých obcí je úplné a řádně podepsané odevzdejte jednateli ZO do 15. října!!!

Výplata dotace probíhá ideálně na Váš bankovní účet. V případě výplaty dotace v hotovosti se pro ní musíte dostavit osobně. Jinak budete pro pověřenou osobu k převzetí finanční částky potřebovat předepsanou plnou moc.

——————————————————————————–

PODZIM

Po letním ošetření včelstev proti varroáze, přichází na řadu podzimní péče o včelstva. I když líheň roztočů v trubčích buňkách již nehrozí, přesto ještě můžou úspěšně přežívat v těch dělničích. I v této době jsou doporučována preventivní ošetření, nejčastěji fumigací s využitím přípravků Varidol nebo MP 10 FUM, případně jinou účinnou alternativou s využitím přípravků, kterých přehled naleznete v brožůrce Prevence a tlumení včelích nemocí 2021.

——————————————————————————–

ZIMA

Ošetření včelstev aerosolem

Každoroční organizované ošetření včelstev aerosolem provádí pověřený tým naší ZO v prosinci – cca 1 týden před Štědrým dnem. Časový harmonogram je rozesílán včelařům emailem. Buďte v tu dobu na svém včelím stanovišti (pokud nebude dohodnuto jinak). Čas dle harmonogramu nelze trefit přesně, buďte proto prosím trpěliví. Pokud nemáte uzavírací česna, připravte si materiál na utěsnění (hadry, molitan a pod.) Pokud máte zasíťovaná dna, vložte do úlů podložky, případně uzavřete i česnová očka. Ošetření bude provedeno přípravkem M1 AER (případně Varidol), nosné médium aceton. Půl hodiny po ošetření česna opět uvolněte a nechejte včelky úly odvětrat.

Dotace na ošetření včelstev aerosolem již skončily.
Ošetření je proto zpoplatněno částkou 15,- Kč za ošetřené včelstvo.

Sběr vzorků měli pro laboratorní vyšetření

Ke konci roku (do Silvestra) vyčistěte podložky svých úlů a po dobu 30 dnů nechejte volně padat vykousanou měl, kterou pak všechnu sesbírejte a v řádně označeném obalu odevzdejte k laboratornímu vyšetření prostřednictvím svých důvěrníků, nejpozději do 10. února. Obal s měli by měl mít prodyšné uzávěry a štítek musí obsahovat:

  • označení včelaře (jméno s příjmením nebo registrační číslo chovatele)
  • označení stanoviště (registrační číslo stanoviště)
  • počet včelstev, ze kterých byla měl odebrána

V jednom vzorku smí být měl z max. 25 včelstev. Jinak je potřeba připravit více vzorků a mít jasno – která včelstva ve kterém vzorku máte.

Nepoužívejte skleněné obaly! Dobře se hodí vymyté a suché plastové kelímky od jogurtů přiměřené velikosti, které pak stačí překrýt plátýnkem a uzavřít gumičkou.

Výroční členská schůze ZO ČSV Buchlovice

Stanovy našeho spolku ukládají výboru každoročně svolat členskou základnu na výroční členskou schůzi, na které budou sděleny důležité informace zejména o hospodaření spolku a o plánovaných spolkových akcích. S využitím nadpoloviční přítomnosti členské základny lze přijímat důležitá rozhodnutí hlasováním.

Pravidelný termín výroční schůze se u nás zažil na druhou neděli v únoru.

Pro členy spolku je účast na výroční schůzi povinná, ale je přístupná i pro včelaře z jiných ZO a neorganizované včelaře včelařící v našem včelařském obvodě katastrálních území Buchlovice, Břestek, Tupesy, Zlechov, Staré Hutě a Stupava.

Členskou schůzi lze využít k odevzdání vzorků měli k povinnému laboratornímu vyšetření a také k odevzdání objednávky pro hromadný nákup léčiv pro jednotlivé včelaře.

Objednávka léčiv chovatele včel prostřednictvím ZO ČSV Buchlovice pro rok:

2023 (připravuje se)

——————————————————————————–

JARO

Po obdržení výsledku laboratorního vyšetření se dovíte, jak byla úspěšná vaše opatření v boji s varroázou v uplynulém kalendářním roce. Pokud ve výsledku bude vyšší průměr počtu roztočů než 3 na jedno včelstvo, je třeba absolvovat ještě jarní ošetření. Nejčastěji nátěrem zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M1 AER, případně vložením desek s kyselinou mravenčí (Formidol).

Před vypuknutím jarní včelí aktivity lze včelky podnítit řidším cukerním roztokem. V případě brzké spotřeby zásob lze také podáním medocukrového těsta napravit, co se při zazimování včelstva nepovedlo.

Pak už nezbývá, než čekat a těšit se jak úspěšný letošní rok bude. A při tom nebýt příliš hamižný a další nástavky přidávat až v okamžiku, když už v tom posledním nebude místo. Včelky nemají rády velké prázdné sály.

Včas je potřeba myslet i na konec snůšky, očekávané medobraní a bezprostředně po něm nová série ošetření svých včeliček. Koloběh včelařského roku se opakuje.

——————————————————————————–

Budu rád za podněty a náměty pro vylepšení této stránky. Zasvěcení poznají, že je určena primárně začínajícím včelařům, ale užitečná bude jistě i těm ostatním. Miroslav Smatana