Ošetřování včelstev v průběhu roku

Na pomoc si můžeme vzít již dlouholetý harmonogram Výzkumného ústavu včelařského v Dole, přičemž nás bude primárně zajímat letní, podzimní a jarní ošetření včelstev – období jsou zvýrazněna červeným rámečkem. Povšimněte si, že kyselinu mravenčí (Formidol) lze, v případě potřeby, použít od jara až do podzimu.

LETNÍ OŠETŘENÍ – jde o období po posledním medobraní přibližně od poloviny července do poloviny září, kdy je rozvoj varroázy na svém vrcholu a pokud nedojde k jejímu utlumení, bude se nám záchrana včelstva jen těžko zvládat. 

Doporučený postup VÚV Dol – Po odstranění trubčího plodu zajistit ochranu dlouhověkých včel GABONEM nebo FORMIDOLEM.
GABON PF 90 mg – proužky do úlu k ochraně dlouhověké generace podletních včel.  Účinná látka – Tau fluvalinát. 
GABON Flum 4 mg – proužky do úlu k ochraně dlouhověké generace podletních včel. Účinná látka – Flumethrin.
Kontaktní antiparazitikum určené k léčení včel proti varroáze, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Účinná látka je zabudována v polymerní směsi z termoplastického kaučuku, tvořící mikrovrstvu na povrchu proužku z gabonového dřeva. Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu přítomen konzumní med.

FORMIDOL 40 ml – odparné desky do úlu. Účinná látka – Kyselina mravenčí.

Hubí roztoče Varroa destructor přítomné na včelách i v plodových buňkách včetně jejich vývojových stadií. Snižuje početnost letní populace roztočů. Působí také proti nosemóze, protože poškozuje spóry houby Nosema sp. přítomné na plástech. Pomáhá včelám zvládat zvápenatění plodu, a to tím, že ničí spóry houby Ascosphaera apis, usmrcuje nemocné larvy a stimuluje čistící pud včel.

FORMIDOL 81 g – odparné desky do úlu. Účinná látka – Kyselina mravenčí.

Je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to i v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Používá se převážně v létě a podletí  k ochraně zimujících generací včel. Hubí také spory Nosemy sp. a zvápenatění.

 

Alternativně lze použít i zahraniční léčiva – APIGUARD (Anglie), THYMOVAR (Švýcarsko), EKOPOL (Rusko)

APIGUARD gel 25% – miska s odparným gelem do úlu. Účinná látka – Thymol.

Patentovaný gel s pomalým uvolňováním, který zajišťuje správné dávkování jeho účinné látky – Thymol. Thymol je přírodní látka vyskytující se v rostlinách (tymián), ale i v medu. Je také účinný proti vápenatění včelího plodu. Apiguard nemá žádné škodlivé účinky na včely, vosk a plod.

THYMOVAR 15 g – odparné pásky do úlu. Účinná látka – Thymol.

Thymol v nízkých koncentracích je silné antiseptikum. Ve velmi vysoké koncentraci má pak smrtelné účinky pro mnoho drobných živočichů. Koncentrace pro usmrcení Varroa destructor je nižší než u včely medonosné a tohoto právě využívá THYMOVAR®, který je navržen tak, aby dlouhodobě vytvořil dostatečnou koncentraci v úlu pro usmrcení Varroa destructor, ale nižší, aby nedocházelo k úhynu včely medonosné. Aplikuje po poslední snůšce medu, kdy denní teploty nepřesahují 30 °C. Aplikace je velmi snadná a rychlá a spočívá v umístění proužků na horní rámky.

EKOPOL – Odparné pásky do úlu. Účinná látka – esenciální oleje.

Dřevěné dýhové pásky velikosti 200x20x0,8mm, napuštěné esenciálními oleji – pelyňkovým, koriandrovým, tymiánovým a mentolovým, světle béžové až hnědé barvy. aplikuje po poslední snůšce medu, kdy denní teploty nepřesahují 30 °C. 

Veterinární přípravek na podporu léčby a prevenci varroázy – Kleštík včelí – Varroa destructor, a akarapidózy včel – Roztočík včelí. Jedná se o akaricidní a repelentní prvek proti varroáze, akarapidóze a  zavíječi voštinovému. Nezpůsobuje vznik rezistentních populací kleštíka. Vhodné na jarní přeléčení včel a bezplodových obdobích. Ideální léčení pro oddělky a roje počátkem léta.

 

 

PODZIMNÍ OŠETŘENÍ – jde o období přibližně od října do Vánoc, kdy se musíme poprat s roztoči, kterým se podařilo uniknout letnímu ošetření (přečkali pod víčky buněk na larvě), došlo k reinvazi a dalšímu množení právě na larvách včelího plodu. Za tímto účelem výzkumný ústav před ošetřením doporučuje odstranění plodu i s roztoči pro zvýšení účinku ošetření.

Doporučený postup VÚV Dol – Po odstranění plodu provést 3x aplikaci VARIDOLEM (fumigací nabo aerosolem), přičemž lze jedno ošetření nahradit VarroMedem.

 

Alternativně lze použít i zahraniční léčiva – 

JARNÍ OŠETŘENÍ – pokud se nám pořad nezdařilo včelstva udržet i po Novém roce čistá (bez roztočů), je potřeba přistoupit k jarnímu ošetření po zimě před začátkem snůškového období – přibližně od půli března do půli dubna.

Doporučený postup VÚV Dol – Pokud po jarním vyšetření měli zjistíme přítomnost roztočů – v průměru více jak 3 roztoče na včelstvo, je pravděpodobné, že přežili opět především v zavíčkovaném plodu. Provedeme tedy nátěr zavíčkovaného plodu roztokem M-1AR nebo postřik VarroMedem.

 

Alternativně lze použít i zahraniční léčiva –