Povinnosti včelaře

Včelař není povinen být členem jakéhokoliv spolku či jiného uskupení. Je však chovatelem včel a tomu ze zákona vyplývají některé zákonné povinnosti. Není jich moc, ale musí být respektovány:

  1. Každý chovatel včel je povinen sebe a své chovy včel registrovat u ČMSCH (Českomoravské společnosti chovatelů). Bezplatnou registrací je mu přiděleno registrační číslo chovatele a registrační číslo včelího stanoviště.
  2. Každoročně v září je včelař povinen aktualizovat údaje o svých včelích stanovištích a počtu včelstev na stanovišti ke dni 1. záříhlášení ČMSCH. Nejjednodušší způsob aktualizace je elektronicky přes internetový odkaz.
  3. Včelař je povinen respektovat preventivní i protinákazová opatření uložené Státní veterinární správou. Zejména každoročně do 15. února odevzdat vzorky měly k vyšetření na varroázu a dle aktuální nákazové situace také vzorky na další vyšetření (např. mor včelího plodu).
  4. Chovatel včel je taky povinen pečovat a ošetřovat svá včelstva účinným způsobem tak, aby se nestala zdrojem nebo ohniskem možné nákazy.